Hệ thống quản lý

Học và thi trực tuyến TIGO-LMS

Hệ thống hỗ trợ toàn trình công tác quản lý đào tạo, hỗ trợ dạy - học, kiểm tra và đánh giá, kiểm tra trực tuyến dành riêng cho các đơn vị, doanh nghiệp, trường học...

Liên hệ ngay

TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Tích hợp tất cả tính năng của một hệ thống quản lý học tập trực tuyến và kiểm tra, đánh giá trực tuyến cho mọi đối tượng, mọi đơn vị sử dụng (từ cán bộ  quản lý đến thí sinh)

Đầy đủ chức năng

Hệ thống có đầy dủ các chức năng quản lý dữ liệu môn học, lĩnh vực đào tạo, chủ đề; quản lý thí sinh, lớp học; quản lý bài tập, kỳ thi... phục vụ nhu cầu quản lý cũng như học tập

Đơn giản, dễ dùng

Hệ thống được thiết kế và xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng, các thao tác đơn giản, dễ sử dụng.

Đáp ứng quy chuẩn

Hệ thống được thiết kế và xây dựng dựa trên đúng quy chuẩn, quy định về hệ thống học và thi, hệ thống bài giảng, hệ thống trắc nghiệm, ma trận đề thi, đề gốc, đề hoán vị.

Tính sẵn sàng

Hệ thống cung cấp sẵn kho câu hỏi, các kiến thức theo từng chủ đề, lĩnh vực, người dùng có thể sử dụng luôn mà không cần phải thêm mới.

Liên tục cập nhật

Hệ thống liên tục được cập nhật, bổ sung theo nhu cầu thực tế của người dùng, đơn vị, đảm bảo luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu học và thi hàng ngày.

Bảo mật, an toàn

Hệ thống luôn đặt tiêu chí bảo mật thông tin lên hàng đầu, đồng thời đảm bảo hệ thống luôn vận hành ổn định và chịu tải sao.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

TÍNH NĂNG CHO NGƯỜI DÙNG THƯỜNG

Khởi tạo các lĩnh vực đào tạo, câu hỏi, lớp học dễ dàng

Quản trị thông tin thí sinh theo từng Lớp

Xây dựng bài học, bài giảng trực tuyến theo nhiều định dạng

Tạo đề linh hoạt từ kho câu hỏi có sẵn

Giao bài tập, tạo kỳ thi theo nhiều định dạng với nhiều cấu hình linh hoạt

Theo dõi, giám sát, thống kê dễ dàng quá trình học và thi của thí sinh

Khám phá

TÍNH NĂNG CHO THÍ SINH, HỌC VIÊN 

Tự học các nội dung bài học, bài giảng một cách dễ dàng

Làm bài và bài thi ngay trên hệ thống khi được giao

Xem lại các kết quả đã làm ngay trên hệ thống

Khám phá

TÍNH NĂNG CHO QUẢN LÝ

Cung cấp công cụ hữu hiệu để quản lý, phân quyền, phân công

Kiểm duyệt nội dung câu hỏi, đề thi dễ dàng

Xây dựng và quản trị kho học liệu tiện lợi, nhanh chóng

Báo cáo thống kê đa dạng, kiểm soát đầy đủ thông tin

Khám phá