Đào tạo chiến binh CNTT (Tiger Team)

 Enterprise Architecture (Kiến trúc hệ thống CNTT) | chủ đề thứ 4 trong chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT” đang được huấn luyện trong gian đoạn này vào cuối tuần qua.

Khi bắt đầu tham gia buổi huấn luyến hầu hết các hạt giống đều có sự mong đợi về 2 chủ đề này như:
1. Hiểu được Enterprise Architecture là gì?
2. Áp dụng Enterprise Architecture
 
Đầu tiên các hạt giống được BHL giúp hiểu đúng về những khái niệm cơ bản về Enterprise, Architecture… chỉ khi hiểu đúng, mới có thể làm đúng.
 
Lấy một ví dụ gần gũi, khi bạn có một mảnh đất, bạn muốn xây một căn nhà mơ ước với hệ thống điện nước, ánh sáng, nội ngoại thất hài hòa tổng thể thì khi đó bạn sẽ cần thiết kế kiến trúc căn nhà nhằm đảm bảo việc xây dựng đúng căn nhà bạn mong muốn


Kiến trúc hệ thống CNTT tương tự như bản kiến trúc căn nhà, kiến trúc CNTT giúp các Doanh nghiệp quy hoạch tổng thể thống nhất quá trình xây dựng, phát triển với các yếu tố cần có như
1. Kiến trúc nghiệp vụ
2. Kiến trúc ứng dụng
3. Kiến trúc dữ liệu
4. Kiến trúc công nghệ và an toàn thông tin

Khi tham gia chủ đề huấn luyện này các hạt giống sẽ có 6 tuần để đào sâu về Kiến trúc hệ thống CNTT cũng như thực hành Use Case thực tế để áp dụng. Kết thúc buổi huấn luyện đầu tiên, các hạt giống sẽ đạt được:
1. Nắm được các khái niệm đúng về Enterprise Arichitecure
2. Hiểu được outcome từng tuần của BHL để thực hành về kiến trúc CNTT
3. Trong quá trình thực hành các hạt giống sẽ được hỗ trợ từ BHL Đức Đề, Cuong Vu, Cao C. Tran, Nhat Phan và các Tiger Coach từ mùa trước Phùng Anh Khoa, Âu Gia Hiển cùng Operation team mùa năm Thang Trinh.

Hiện kiến trúc hệ thống CNTT doanh nghiệp anh/ chị như thế nào? bao nhiêu anh/ chị quan tâm tới chủ đề này dưới hình thức webinar sắp tới?

Via CIO Việt Nam