THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Mr. Trịnh Xuân Khánh

Giáo viên Mr. Trịnh Xuân Khánh là người năng động, sáng tạo, chi luôn luôn học hỏi những kiến thức mới để làm phong phú hơn các bài giảng của mình.