THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Ms. Nguyễn Thu Thủy

Giáo viên Ms. Nguyễn Thu Thủy là người năng động, sáng tạo, chi luôn luôn học hỏi những kiến thức mới để làm phong phú hơn các bài giảng của mình.