THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Ms.Nguyễn Oanh

Giảng viên Ms. Nguyễn Oanh là người năng động, sáng tạo, chi luôn luôn học hỏi những kiến thức mới để làm phong phú hơn các bài giảng của mình.