THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Ms. Nguyễn Hải Yến

Giáo viên Ms. Nguyễn Hải Yến là người năng động, sáng tạo, chi luôn luôn học hỏi những kiến thức mới để làm phong phú hơn các bài giảng của mình.