THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Ms. Hoài Thương

Giáo viên Ms. Hoài Thương là người năng động, sáng tạo, chi luôn luôn học hỏi những kiến thức mới để làm phong phú hơn các bài giảng của mình.