THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Mr. Henry Phạm

Chuyên gia Mr. Henry Phạm là người sáng tạo, yêu thích công nghệ mới và là người có nhiều năm tham gia các dự án trong và ngoài nước, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm sản phầm, quản lý dự án, nhân sự...sẽ hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho các Học viên khi tham gia các khóa học do anh dẫn dắt.