ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

MR.HENRY PHẠM

 • Trình độ: Thạc sĩ MBA và Computer Sciences
 • Tốt nghiệp: ĐH khoa học tự nhiên
 • Kinh nghiệm: 20  năm
 • Vai trò: PM, BA, QA
 • CER: PMP, MBA, Agile

MR. LEON DƯƠNG

 • Trình độ: Kỹ sư CNTT
 • Tốt nghiệp: ĐH Công  nghiệp Hà Nội
 • Kinh nghiệm: 15  năm
 • Vai trò: PM, BA, QA
 • CER: PMP, Agile

MS.HOÀI THƯƠNG 

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Tốt nghiệp: ĐH Sư phạm Hà Nội
 • Kinh nghiệm: 15  năm
 • Vai trò: Giáo viên nghệ thuật
 • CER: ...


MS. VŨ HÒA 

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Tốt nghiệp: ĐH Công nghiệp Hà Nội
 • Kinh nghiệm: 15  năm
 • Vai trò: Giảng viên hệ quản trị CSDL, đồ họa
 • CER: Microsoft SQL


 MS. NGUYỄN OANH

 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Tốt nghiệp trường VNUA, ngành Công Nghệ Thông Tin
 • Kinh nghiệm: 15  năm
 • Vai trò: Giảng viên QA
 • CER: ISTQB


MS. NGUYỄN HẢI YẾN

 • Trình độ: Cử nhân
 • Tốt nghiệp: Học viên bưu chính viễn thông
 • Kinh nghiệm: 5  năm
 • Vai trò: Giáo viên BA, QA
 • CER: ISTQB


MS. NGUYỄN THU THỦY

 • Trình độ: Cử nhân
 • Tốt nghiệp: Học viện bưu chính viễn thông
 • Kinh nghiệm: 5  năm
 • Vai trò: Giáo viên BA, QA
 • CER: 

MR. TRỊNH KHÁNH 

 • Trình độ: Kỹ sư
 • Tốt nghiệp: ĐH Bách Khoa, khoa CNTT
 • Kinh nghiệm: 5  năm
 • Vai trò: Giáo viên BA, QA
 • CER: