NHỮNG XU HƯỚNG HÀNG ĐẦU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC NHÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH TRONG NĂM 2023

Như chúng ta đã biết, phân tích kinh doanh là một nghề đang phát triển nhanh chóng và chúng ta sẽ tiếp tục thấy xu hướng phát triển này trong ít nhất 10 năm tới. Do đó, nếu bạn là một nhà phân tích kinh doanh chủ động, bạn phải xem các chủ đề thịnh hành để luôn đi đầu và trở thành một nhà lãnh đạo tương lai. Dưới đây là 6 lựa chọn hàng đầu của chúng tôi để các nhà phân tích kinh doanh chú ý vào năm 2023:


1. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Các nhà phân tích kinh doanh sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp và thúc đẩy các quyết định kinh doanh. Số lượng và sự đa dạng c​ủa dữ liệu đã tăng lên rất nhiều trong thập kỷ qua. Do đó, điều cần thiết đối với các nhà phân tích kin​h doanh là tìm hiểu về các công cụ phân tích dữ liệu. Khi dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng, các nhà phân tích kinh doanh sẽ cần phải thành thạo các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu nâng cao , đồng thời có thể diễn giải và truyền đạt kết quả cho những người ra quyết định và các bên liên quan.


2. PHƯƠNG PHÁP AGILE

Trong vài thập kỷ qua, hơn 70% các công ty đã áp dụng phương pháp Agile để triển khai dự án của họ. Là một BA, bạn không thể bỏ lỡ việc hiểu rõ về các khái niệm, nguyên tắc và văn hóa Agile.Xu hướng này sẽ tiếp tục và phát triển vào năm 2023. Do đó, các nhà phân tích kinh doanh sẽ cần phải thành thạo các nguyên tắc Agile vì nhiều dự án yêu cầu họ phải tăng gấp đôi vai trò chủ sở hữu sản phẩm hoặc chủ sở hữu sản phẩm.

3. AI & MACHINE LEARNING


Nói một cách đơn giản, AI và ML là khả năng của máy học và thực hiện các nhiệm vụ dựa trên cách chúng được lập trình hoặc hướng dẫn để thực hiện. Nó có thể phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và mẫu. Nhiều nhiệm vụ do AI và ML thực hiện ngày nay là những nhiệm vụ mà đầu vào và đầu ra có thể được lập trình hoặc đưa ra tốt, chẳng hạn như chatbot.Một số lợi ích chính của việc sử dụng AI và ML là:

  • Cải thiện hiệu quả
  • Hiệu suất dự đoán
  • Cải thiện tốc độ xử lý
  • Giảm sự can thiệp của con người vào quy trình kinh doanh
  • Tự động hóa trong quy trình
  • Tìm các mẫu trong quy trình và báo cáo sai lệch
  • Báo cáo gian lận tài chính
  • Cải tiến chuỗi cung ứng
  • Phân tích trải nghiệm khách hàng và đề xuất thêm
  • Thấu hiểu hành vi khách hàng và đề xuất sản phẩm, dịch vụ dựa trên hành vi và sở thích

Một nhà phân tích kinh doanh là một nhà sản xuất thay đổi. Để hiệu quả, họ cần sử dụng công nghệ hiệu quả để mang lại kết quả tốt hơn và nâng cao hiệu quả; do đó, AI và ML sẽ trở thành công cụ hữu hiệu của họ để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn. Các nhà phân tích kinh doanh sẽ cần phải thực hành với các công nghệ này và các ứng dụng của chúng để tận dụng tối đa chúng. Họ sẽ cần hiểu cách AI và ML có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

4. CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP

Các nhà phân tích kinh doanh là những người chủ yếu mang lại sự chuyển đổi kinh doanh bằng cách sử dụng công nghệ một cách hiệu quả và như đã đề cập ở trên, AI và ML đóng một vai trò quan trọng trong việc này.Ngày càng có nhiều tổ chức thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số so với những năm trước, có thể là ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức dịch vụ hoặc bán lẻ. Các nhà phân tích kinh doanh là những người điều khiển quan trọng trong việc giúp các công ty xác định và thực hiện những thay đổi cần thiết để thành công. Điều này có thể bao gồm các thay đổi về quy trình kinh doanh, suy nghĩ lại và thiết kế lại các mô hình, quy trình và hệ thống kinh doanh cũng như triển khai các công nghệ mới để thúc đẩy tăng trưởng và khả năng cạnh tranh.

5. HỢP TÁC ĐA CHỨC NĂNG

Các nhà phân tích kinh doanh thường xem xét các quy trình bên trong cũng như bên ngoài của tổ chức với con mắt của một nhà phê bình, cải tiến và thiết kế lại các quy trình để thực hiện tất cả các ý tưởng cải tiến đó.Điều này thường liên quan đến việc làm việc với nhiều chức năng và nhóm trong tổ chức. Họ thường phải phối hợp cũng như làm việc với các chủ sở hữu quy trình và các bên liên quan khác nhau để thúc đẩy các sáng kiến ​​thành công.

6. AN NINH MẠNG

Với sự chuyển đổi kỹ thuật số ngày càng tăng trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả những lĩnh vực liên quan đến dữ liệu tài chính và dữ liệu có tính bảo mật cao, mối đe dọa của các cuộc tấn công mạng đã tăng lên đáng kể. Các nhà phân tích kinh doanh cần xem xét tính bảo mật, rủi ro và các lỗ hổng liên quan trong khi thiết kế/giải pháp cho các ứng dụng.Họ cần thành thạo các hoạt động an ninh mạng để thiết kế các hệ thống và quy trình mạnh mẽ. Họ sẽ cần có khả năng làm việc với các chuyên gia bảo mật để đảm bảo rằng các hệ thống và dữ liệu được bảo vệ khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.Nhìn chung, các xu hướng trong năm 2023 sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích, dữ liệu, công nghệ, tự động hóa, an ninh mạng và cộng tác trong việc thúc đẩy thành công của doanh nghiệp. Các nhà phân tích kinh doanh có thể nắm vững các kỹ năng cần thiết cho những xu hướng này và thực hiện chúng để thành công trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng sẽ có vị trí tốt để thành công.

 

Top 5 công việc áp dụng data mining và lời khuyên cho các bạn theo nghề data