Vai trò IT PM đang biến mất nhanh chóng – Bạn nên làm gì bây giờ?

Vai trò IT PM đang biến mất nhanh chóng – Bạn nên làm gì bây giờ?

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng vai trò của quản lý dự án thuần túy đang bị thu hẹp đối với các dự án công nghệ thông tin. Đây là một nghiên cứu của Enterprisers Project*. Đồng thời, nhiều tổ chức đang áp dụng vai trò chủ sản phẩm.

Tại sao nó xảy ra?

Có nhiều lý do cho sự thay đổi này. Những lý do chính là:

  1. Thay đổi bản chất của các dự án CNTT
  2. Yêu cầu giảm bớt đối với vai trò quản lý dự án chuyên dụng
  3. Yêu cầu giảm bớt đối với vai trò nhà phân tích kinh doanh chuyên dụng
  4. Lợi ích của việc kết hợp vai trò Người quản lý dự án và Nhà phân tích nghiệp vụ

Thay đổi bản chất của các dự án CNTT

Các dự án CNTT riêng lẻ ngày càng có quy mô nhỏ hơn. Hầu hết các dự án đều được vận hành theo cách nhanh nhẹn, trong đó nhấn mạnh quy mô nhóm nhỏ và thời gian thực hiện ngắn. Sự phát triển nhanh chóng của Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SAAS) đã khiến nhiều hoạt động phát triển trở nên dư thừa. Một số lượng lớn các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) cung cấp vô số sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp.

Yêu cầu giảm bớt đối với vai trò quản lý dự án chuyên dụng

Chuyển từ vai trò quản lý dự án dựa trên cá nhân sang vai trò quản lý dự án dựa trên nhóm – Các khuôn khổ phát triển phần mềm cũ hơn đề xuất các dự án lớn với trách nhiệm quản lý dự án được trao cho một cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, các cách tiếp cận mới hơn như Scrum ủng hộ trách nhiệm quản lý dự án như một trách nhiệm chung của nhóm.

Yêu cầu giảm bớt đối với lập lịch tác vụ - Lập lịch các nhiệm vụ dự án là một trong những hoạt động chính của Người quản lý dự án CNTT. Trong một môi trường linh hoạt, lập kế hoạch nhiệm vụ là trách nhiệm của nhóm phát triển.

Tự động hóa báo cáo trạng thái dự án - Một số lượng lớn các công cụ quản lý dự án, chẳng hạn như Jira và Slack, đã phát triển trong 2 thập kỷ qua, giúp tự động hóa phần lớn báo cáo trạng thái. Do đó, khối lượng công việc đối với các nhà quản lý dự án đã giảm hơn nữa.

Yêu cầu giảm bớt đối với vai trò nhà phân tích kinh doanh chuyên dụng

Trong các phương pháp cũ hơn, nghiên cứu và tài liệu mở rộng được coi là cần thiết. Trong các phương pháp tiếp cận hiện đại, sự nhấn mạnh vào tài liệu đã được giảm đi đáng kể. Hình thức phê duyệt yêu cầu và truy xuất nguồn gốc đã được giảm đáng kể. Tất cả điều này đã dẫn đến giảm yêu cầu cho các nỗ lực phân tích kinh doanh.

Lợi ích của việc kết hợp vai trò Người quản lý dự án và Nhà phân tích nghiệp vụ

  1. Trách nhiệm giải trình thuộc về một người – Cả PM và BA đều là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và có thể học các kỹ năng của vai trò mới.
  2. Tránh xung đột giữa vai trò của người quản lý dự án và nhà phân tích kinh doanh
  3. Giảm chi phí quản lý yêu cầu và dự án - các nhóm dự án nhỏ không cần PM hoặc BA toàn thời gian. Vai trò chủ sở hữu sản phẩm biện minh cho việc triển khai các chuyên gia cấp cao cho một nhóm nhỏ các nhà phát triển.

Đây là cách cấu trúc dự án được đơn giản hóa trong một khoảng thời gian:

Nghiên cứu về sự suy giảm của vai trò PM: https://enterprisersproject.com/article/2020/4/it-careers-5-fading

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về điều tương tự.

 


Tại sao phải quản lý dự án?
Tại sao phải quản lý dự án