TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỐI VỚI PHÂN TÍCH KINH DOANH

Trí tuệ nhân tạo (AI) mang trí thông minh của máy tính đến gần với trí thông minh của con người ở nhiều khía cạnh. Ví dụ như nhận dạng hình ảnh, nhận dạng giọng nói, khai thác kiến thức,... khả năng trí tuệ nhân tạo. Bài viết này sẽ tập trung vào một quan điểm của phân tích yêu cầu hệ thống phần mềm. Có ba lĩnh vực chính mà các nhà phân tích kinh doanh có thể xem xét cho bất kỳ phân tích kinh doanh IT hoặc phần mềm nào.

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục tác động lên nhiều lĩnh vực khác

1. Lĩnh vực 1: Khai thác yêu cầu

Trong quá trình khơi gợi, các Business Analyst (nhà phân tích kinh doanh) gợi ra các yêu cầu của các bên liên quan. Họ cũng xem qua các tài liệu và dữ liệu hiện có để xác định cách giải quyết vấn đề kinh doanh. Hiện tại, hầu hết các nhà phân tích kinh doanh đều coi các dự án là những sáng kiến mới. Nhưng trên thực tế, tổ chức có thể đã hoàn thành nhiều dự án tương tự trong quá khứ.

Một điều mà các hệ thống hỗ trợ AI có thể làm cho BA là dự đoán các yêu cầu của dự án dựa trên bối cảnh dự án. Trong những năm qua, các tổ chức đã sử dụng các công cụ cây nhà lá vườn, Microsoft Word, Excel hoặc các công cụ như Microsoft TFS, HP ALM và Jira để ghi lại các yêu cầu.

Nhiều tổ chức đã có sẵn một số lượng lớn các yêu cầu và nhiều yêu cầu trong số này đã được mã hóa và thử nghiệm. Do đó, các tổ chức có quyền truy cập vào thông số kỹ thuật thiết kế, mã và trường hợp thử nghiệm của họ.

Các hệ thống hỗ trợ AI có thể đề xuất các yêu cầu khả thi cho một dự án bằng cách hiểu bối cảnh và miền. Adaptive RED, một Enterprise Requirements Warehouse của các nhà phân tích kinh doanh Adaptive, cho phép các tổ chức cung cấp các yêu cầu dựa trên bối cảnh dự án. Đây là những yêu cầu mà một người có thể gặp phải trong dự án của một người. Điều này có thể giúp tiết kiệm một lượng lớn công việc và nỗ lực mà các nhà phân tích kinh doanh phải bỏ ra trong khi tìm ra các yêu cầu.

Đôi khi các nhà phân tích kinh doanh có thể không gợi ra tất cả các loại yêu cầu do thiếu kiến thức hoặc kinh nghiệm. Các yêu cầu ngầm định và các yêu cầu phi chức năng thường không được gợi ra đúng chi tiết. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có một nhà phân tích kinh doanh ảo thực sự sẽ đưa các bên liên quan đi qua hành trình khơi gợi.

Các nhà phân tích kinh doanh được yêu cầu thực hiện một số lượng lớn các cuộc trò chuyện trực tiếp và ảo với các bên liên quan như một phần của công việc phân tích kinh doanh của họ. Phiên âm những đoạn hội thoại này là một quá trình tốn nhiều công sức.

May mắn thay, với khả năng công nghệ ngày nay, phần mềm sao chép hỗ trợ AI có sẵn để thực hiện công việc nặng nhọc. Phiên bản nháp của blog này được tạo bằng một phần mềm phiên âm giọng nói. Công cụ chuyển giọng nói thành văn bản đã được sử dụng để tạo bản nháp đầu tiên của blog. Phiên âm tự động và trích xuất kiến thức là những công cụ mạnh mẽ để ghi lại các cuộc thảo luận của các bên liên quan.

2. Lĩnh vực 2: Phân tích yêu cầu

Trong quá trình phân tích yêu cầu, các nhà phân tích nghiệp vụ đi sâu vào các yêu cầu riêng lẻ, xác minh chất lượng của chúng, kiểm tra tính toàn diện và mô hình hóa các yêu cầu để giải thích các yêu cầu cho các bên liên quan khác nhau.

Phân tích yêu cầu là một quá trình rất tốn công sức. Điều này là do có rất nhiều thuộc tính để tìm kiếm trong một yêu cầu cụ thể. Ví dụ: mọi yêu cầu phải rõ ràng, không mơ hồ, ngắn gọn, nhất quán,.... Xác minh tất cả các thuộc tính yêu cầu theo cách thủ công là một hoạt động khá tốn thời gian và chi phí.

Ngày nay, có nhiều công cụ hỗ trợ AI thực hiện phân tích chất lượng yêu cầu. Hãy xem xét một công cụ như ScopeMaster, công cụ này thực hiện công việc tuyệt vời là đánh giá chất lượng yêu cầu. Nó cũng xác định các phụ thuộc yêu cầu. Nó cũng xây dựng các mô hình khái niệm, có thể rất hữu ích trong việc giải thích miền cho các bên liên quan.

3. Lĩnh vực 3: Quản lý yêu cầu

Các nhà phân tích kinh doanh là người giám sát tất cả các yêu cầu, có thể là yêu cầu kinh doanh, yêu cầu của các bên liên quan hoặc yêu cầu giải pháp. Quản lý yêu cầu đảm bảo rằng tính toàn vẹn của các yêu cầu được duy trì trong và sau dự án.

Các tổ chức đang xem xét việc duy trì các yêu cầu ở cấp độ dự án (mà hầu hết các nhà phân tích nghiệp vụ thực hiện khá tốt) và ở cấp độ doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, các tổ chức không giỏi quản lý yêu cầu Doanh nghiệp.

Các nhà phân tích kinh doanh có thể tự động thực hiện hai điều tuyệt vời với một công cụ hỗ trợ AI như Adaptive RED. Thứ nhất, nó tạo ra các yêu cầu chung cấp cao từ các yêu cầu cụ thể của dự án. Nó cũng hỗ trợ tái sử dụng các yêu cầu trong bối cảnh dự án cụ thể.

Nguồn tham khảo:https://www.adaptiveus.com/

DỮ LIỆU CẤU TRÚC VÀ DỮ LIỆU PHI CẤU TRÚC
Bạn có biết, hơn 80% dữ liệu doanh nghiệp hiện nay là Dữ liệu phi cấu trúc?Không chỉ chiếm phần lớn dữ liệu doanh nghiệp, mà Dữ liệu phi cấu trúc cũng đang tăng với tốc độ trung bình 55% - 65% mỗi năm. Vậy sự khác nhau giữa dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu phi cấu trúc là gì?Tại sao Dữ liệu phi cấu trúc có vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp?