Tìm hiểu về kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)

Tìm hiểu về kiểm thử chấp nhận người dùng(UAT)

1. Thử nghiệm chấp nhận của người dùng (UAT) là gì?

Thử nghiệm chấp nhận của người dùng (UAT), còn được gọi là thử nghiệm ứng dụng hoặc thử nghiệm người dùng cuối, là một giai đoạn phát triển phần mềm trong đó phần mềm được thử nghiệm trong thế giới thực bởi đối tượng dự định của nó. UAT thường là giai đoạn cuối cùng của quy trình kiểm thử phần mềm và được thực hiện trước khi phần mềm được kiểm thử được phát hành cho thị trường dự định của nó. Mục tiêu của UAT là đảm bảo phần mềm có thể xử lý các tác vụ trong thế giới thực và thực hiện theo các thông số kỹ thuật phát triển.Trong UAT, người dùng có cơ hội tương tác với phần mềm trước khi phát hành chính thức để xem liệu có bất kỳ tính năng nào bị bỏ qua hoặc có bất kỳ lỗi nào không. UAT có thể được thực hiện nội bộ với các tình nguyện viên, bởi các đối tượng thử nghiệm được trả tiền sử dụng phần mềm hoặc bằng cách cung cấp phiên bản thử nghiệm để tải xuống dưới dạng bản dùng thử miễn phí. Kết quả từ những người thử nghiệm ban đầu được chuyển tiếp đến các nhà phát triển, những người thực hiện các thay đổi cuối cùng trước khi phát hành phần mềm thương mại.UAT hiệu quả trong việc đảm bảo chất lượng về mặt thời gian và chi phí phần mềm, đồng thời tăng tính minh bạch với người dùng. UAT cũng cho phép các nhà phát triển làm việc với các trường hợp và dữ liệu thực tế và nếu thành công, quy trình có thể xác thực các yêu cầu kinh doanh.

2. Mục đích của UAT là gì?

Thử nghiệm chấp nhận của người dùng xác nhận thử nghiệm được thực hiện ở cuối chu kỳ phát triển. Nó thường được hoàn thành sau khi kiểm thử đơn vị, đảm bảo chất lượng, kiểm thử hệ thống và kiểm thử tích hợp. Phần mềm có thể trải qua các giai đoạn thử nghiệm khác và hoàn toàn hoạt động nhưng vẫn có thể không đáp ứng các yêu cầu của nó nếu nó không được người dùng dự định đón nhận. Điều này có thể xảy ra nếu các yêu cầu phần mềm không được xác định rõ ràng cho các nhà phát triển, nếu một ssửa đổi nhất định được thực hiện trong quá trình phát triển đã thay đổi phạm vi của dự án hoặc nếu phần mềm chưa sẵn sàng để thử nghiệm trong môi trường thế giới thực năng động. Nhìn chung, UAT bảo vệ chống lại các sản phẩm phần mềm bị lỗi, không hiệu quả hoặc chưa hoàn thiện được phát hành.Để có hiệu quả, UAT phải kỹ lưỡng và phản ánh các yêu cầu của người dùng, đồng thời xác định các vấn đề tiềm ẩn chưa được phát hiện trong các thử nghiệm trước đó. Nếu không có UAT, phần mềm đã kiểm tra có thể được phát hành với lỗi hoặc thiếu mục tiêu được xác định rõ ràng cho người dùng cuối. Những vấn đề này có thể tốn kém và có khả năng gây tổn hại đến danh tiếng của nhà cung cấp phần mềm. 

3. Ai thực hiện UAT?

Người dùng cuối thường thực hiện kiểm tra chấp nhận của người dùng. Họ là nhóm hiệu quả nhất để kiểm tra phần mềm theo hình thức này vì họ biết chính xác phần mềm sẽ được sử dụng hàng ngày như thế nào và những thay đổi nào cần được thực hiện để phù hợp với việc sử dụng hàng ngày này.Các chuyên gia chức năng nội bộ cũng đóng một vai trò trong UAT, vì họ giúp định hình các chu kỳ UAT và quản lý thử nghiệm, cũng như diễn giải kết quả.

4. Các loại UAT

Nhiều loại kiểm thử phần mềm được coi là kiểm thử chấp nhận của người dùng. Những thử nghiệm này bao gồm những điều sau đây:

 • Thử nghiệm beta. Phần mềm được trao cho các nhóm người dùng cuối, những người đánh giá phần mềm theo mục đích đã định và cung cấp phản hồi cho các nhà phát triển để cải tiến.
 • Kiểm thử hộp đen. Người dùng cuối kiểm tra các chức năng phần mềm cụ thể mà không cần xem mã nội bộ.
 • Kiểm tra nghiệm thu vận hành. Trọng tâm là quy trình làm việc được xác định trước cho phần mềm và sự sẵn sàng hoạt động, chẳng hạn như khả năng tương thích, độ tin cậy và độ ổn định của sản phẩm.
 • Nghiệm thu hợp đồng. Phần mềm được kiểm tra dựa trên các tiêu chí và thông số kỹ thuật cụ thể mà nhóm dự án xác định trong hợp đồng của họ.
 • Kiểm tra nghiệm thu theo quy định. Thử nghiệm này tập trung vào việc đảm bảo phần mềm đáp ứng các quy tắc và quy định pháp lý.
5. Cách thực hiện UAT

Số lượng các bước liên quan đến kiểm tra mức độ chấp nhận của người dùng có thể khác nhau, tùy thuộc vào mức độ chi tiết mà nhóm muốn xác định từng bước trong quy trình. Tuy nhiên, đối với hầu hết các phần, các bước này thường bao gồm:

 • Kế hoạch. Các yêu cầu kinh doanh, khung thời gian và chiến lược cho UAT được vạch ra.
 • Xác định và tạo các kịch bản thử nghiệm trong thế giới thực. Các kịch bản thử nghiệm này sẽ bao gồm càng nhiều trường hợp chức năng mà người dùng cuối có thể gặp phải càng tốt.
 • Chọn nhóm thử nghiệm. Các nhà phát triển có thể quyết định xem chỉ có một số người dùng cuối thử nghiệm phần mềm hay mở rộng thử nghiệm cho nhiều người tham gia hơn bằng cách cung cấp bản dùng thử miễn phí trên web. Người dùng cuối phải có kiến ​​thức về doanh nghiệp cũng như cách phát hiện và báo cáo sự cố.
 • Kiểm tra và tài liệu. Người dùng cuối bắt đầu kiểm tra phần mềm, ghi lại mọi lỗi tiềm ẩn hoặc các sự cố khác. Tất cả các lỗi phải được ghi lại trong trình theo dõi lỗi với các ghi chú về cách tạo lại lỗi.
 • Cập nhật mã, kiểm tra lại và đăng xuất. Nhóm phát triển điều chỉnh mã dựa trên kết quả kiểm tra -- giải quyết bất kỳ lỗi nào hoặc thực hiện các thay đổi được đề xuất -- và sau đó kiểm tra lại. Khi phần mềm đáp ứng các tiêu chí của người dùng, người kiểm tra sẽ ký vào các thay đổi.

Sau đó, phần mềm sẽ sẵn sàng để đưa vào sản xuất. 

6. Những thách thức của UAT

Một số thách thức hoặc nhược điểm có thể xảy ra trong quá trình kiểm tra mức độ chấp nhận của người dùng bao gồm:

 • Lập kế hoạch kiểm tra kém. Vì UAT là giai đoạn cuối cùng của vòng đời phát triển phần mềm nên bất kỳ sự chậm trễ nào trong các giai đoạn trước đều có nghĩa là ít thời gian hơn và nhiều áp lực hơn để hoàn thành giai đoạn này nhanh hơn. Nên lập kế hoạch tốt hơn cho cả UAT và phát triển phần mềm, đồng thời phân bổ thời gian phát triển thích hợp cho từng loại.
 • Lựa chọn tồi của người dùng UAT. Nếu người kiểm tra UAT không được đào tạo bài bản, họ có thể không biết cách gửi lỗi hoặc báo cáo đúng cách. Điều này có thể khiến tổ chức không biết về các lỗi khác nhau hoặc cách sao chép chúng. Người kiểm tra UAT nên được đào tạo bài bản.
 • Môi trường thử nghiệm và triển khai. Sử dụng cùng một môi trường đã được sử dụng với kiểm thử chức năng và kiểm thử hệ thống có thể dẫn đến sự phụ thuộc của phần mềm trong môi trường cụ thể đó. Các tổ chức nên sử dụng một môi trường khác cho UAT.
 • Khoảng cách giao tiếp. Khoảng cách trong giao tiếp giữa UAT và nhóm thử nghiệm có thể gây ra sự chậm trễ hoặc sự cố khi báo cáo lỗi hoặc kịch bản thử nghiệm. Các nhóm cần đảm bảo rằng họ có các quy trình lập kế hoạch và giao tiếp tốt.
7. Thực tiễn tốt nhất về UAT

Một số phương pháp hay nhất về thử nghiệm chấp nhận của người dùng bao gồm:

 • Thu thập thông tin. Dữ liệu chính xác phải được thu thập, bao gồm quy trình đang được thử nghiệm, các hành động phải được thực hiện cho các thử nghiệm và một bộ hướng dẫn để chọn dữ liệu thử nghiệm.
 • Xác định đúng đối tượng mục tiêu. Điều này giúp xác định những người dùng UAT biết những gì cần tìm và cách cung cấp phản hồi hữu ích.
 • Hiểu phạm vi dự án. Các quy trình cụ thể có thể không cần kiểm tra, vì vậy dữ liệu chỉ có thể được thu thập từ các quy trình cần thiết.
 • Thiết kế. Các bước kiểm tra khác nhau có thể được chỉ định cho những người dùng khác nhau. Các trường hợp kiểm thử cũng phải được trình bày chi tiết và chỉ định các quy trình, kết quả và điều kiện dự kiến ​​mà người kiểm thử có thể cần xác minh.
 • Xác nhận mục tiêu kinh doanh. Sau khi thử nghiệm hoàn tất và các lỗi đã được giải quyết, cần có xác nhận đăng xuất để chỉ ra rằng các thay đổi đáp ứng yêu cầu kinh doanh

 Như những phân tích trên có thể thấy UAT là giai đoạn không thể bỏ qua. Thử nghiệm UAT có thể giúp giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, cải thiện sự hài lòng của người dùng và rất nhiều lợi ích khác. Trên đây là những thông tin giúp các bạn hiểu hơn về UAT là gì, nếu bạn đang muốn theo đuổi nghề Tester hay muốn tìm hiểu những kiến thức liên quan, tìm hiểu ngay trên trang web này nhé.

Cách tạo test plan cho sản phẩm hoặc tính năng mới